برای توضیحات بیشتر دانش آموزانم

+ نوشته شده در  جمعه هشتم فروردین 1393ساعت 10:13  توسط محمد سلطانی  | 

ازاونجایی که خیلی درخواست آزمون آنلاین اعداد صحیح دادید


+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم بهمن 1392ساعت 15:25  توسط محمد سلطانی  | 


+ نوشته شده در  دوشنبه نهم دی 1392ساعت 21:54  توسط محمد سلطانی  | 

برای آنکه بتوانید ریاضی را بهتر بخوانید، بهتر بفهمید، بهتر یاد بگیرید و بیشتر با آن دوست شوید، بیست نکته زیر را بخوانید و به کار ببرید:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ششم دی 1392ساعت 15:7  توسط محمد سلطانی  | 

           


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دوم دی 1392ساعت 20:24  توسط محمد سلطانی  | 


+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم آذر 1392ساعت 13:59  توسط محمد سلطانی  | 


+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آذر 1392ساعت 8:47  توسط محمد سلطانی  | 


من مطمئن هستم که خدا که در قرآن فرمود مومنان را دوست دارد پس امام حسین را نیز دوست داشته ودارد

وهمچنان که ابراهیم رادر آتش خنک نگه داشت امام حسین (ع) را نیز در آن کارزار ...

تا من وتو از این امام  الگو بگیریم وخدایمان را با هزار یامیلیون و...تعویض نکنیم که خسران بزرگی است

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم آبان 1392ساعت 15:35  توسط محمد سلطانی  | 

زدانش به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم مهر 1392ساعت 11:38  توسط محمد سلطانی  | 

الهی غریب تو را غربت وطن است              کی به خانه رسد اورا که غربت وطن است


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392ساعت 7:32  توسط محمد سلطانی  |